Босна и Херцеговина дугује програним и расељеним повратак

Свима који се желе вратити на своје огњиште Босна и Херцеговина је дужна омогућити обнову објеката


Пола села а само једна кућа обновљена - Булутова махала

Новом стратегијом повратка избјеглих и расељених лица у БиХ, држава је дужна обновит објекте свих корисника који испуњавају, од стране државне Комисије за избјегла и расељена лица БиХ, усвојене критерије.

Држава је то дужна урадити по ИМГ-стандарду. Другим ријечима обавеза је државе да створи одговарајуће услове становања.

На интернет страници Министарства за људска права и избјеглице БиХ, објављени су формулари за пријављивање корисника чија имовина није обновљена. Интернет адреса је http:/www.mhrr.gov.ba/ . Након што се отвори страница, неопходно је да се у садржају одабере рубрика:Избјеглице, расељени и стамбена политика. Отварањем ове странице отворен је пут ка неопходним информацијама те обрасцима за пријаву.

Попуњен формулар шаље се на адресу:

Министарство за људска права и избјеглице БиХ, 
Трг Босне и Херцеговине број 1 
71 000 Сарајево

Још увијек је готово свака кућа у Пребиловцима у рушевинама.

Након што пристигну пријаве заинтересованих избјеглица и расељених лица, државна комисија за избјеглице и расељена лица БиХ, врши избор општина за пројекат. Како ће се избор општина које ће бити укључене у пројекат вршити на основу пристиглих пријава на адресу Министарства за људска права и избјеглице, битно је да се сви заинтересовани за повратак пријаве попуњавањем формулара. Кад општина уђе у пројекат и потпише Меморандум о разумјевању да је добила пројекат, онда расписује Јавни позив корисницима заинтересованим за обнову објеката. Јавни позив је отворен 30 дана, од дана објаве у једном од два листа (по једном у ентитетима). Уз то јавни позив ће бити истакнут и на огласној табли у одређеној у општини.

Критерији који треба да задовољи сваки избјеглица, повратник или расељено лице заинтересовано за обнову куће и повратак.

-СТАТУС да сте избјеглица, расељено лице или повратник. Битно је нагласити да сви који данас живе ван БиХ потребно је да посједују ЦИПС лк, и да се пријаве у општински орган задужен за повратак.
-ВЛАСНИШТВО , доказује се, ЗК-изватком (земљишно књижни лист који се вади у катастру) или посједовни лист, или увјерење о повратку имивине, или ЦРЦП одлуком.
-УВЈЕРЕЊЕ о кретању на дан 30. априла 1991 год. издаје МУП.
-ИЗЈАВА да на територији БиХ нема другу имовину, да се жели вратити, да није добивао помоћ или није довољно добио помоћи до сада, да је имовина девастирана (изјаву може сам написати и потписати њен аутор али је треба овјерити у једној од општина на подручју БиХ).

Сви документи морају бити оргинал или овјерене копије у једној од општина у БиХ.
  
Документи на основу којих се врши бодовање:

-Кућна листа се издаје у мјесту боравишта и у њу се уписују сви чланови породице, дјеца до 18 година морају приложити родни лист. 
-Социјални статус фамилије: доказује се оригинал документима или овјереним копијама о погинулим, инвалидним лицима, болесним, незапосленим, запосленим повратницима, пензионери чеком од пензије, дефицитарни кадрови, самохрани родитељи, малољетна дјеца без родитељског старања.
Докумeнти се предају на адресу општине на чијем се подручју налази имовина избјеглице иили расељеног лица које се жели вратити. Када су у питању прогнани из долине Неретве, они предају документе Скупштини општине Чапљина. Адреса је:

Скупштина општине Чапљина 
Комисији за обнову и реконструкцију

Tрг краља Томислава бб 
88 300 Чапљина

Послије пријема докумената, а након истека рока од 30 дана, колико је јавни позив отворен, бира се Општинска комисија за обнову. 
Комисију предлаже начелник, а усваја општинско вијеће. У комисији треба бити неко од повратника кога начелнику општине предлаже Удружење повратника или група грађана гдје нема удружења. 
Обавезно је у пријави доставити тренутну адресу становања или број телефона ради тога што Комисија може накнадно тражити да се у року од 8 дана достави неки од докумената који подносилац захтјева ѕа повратак није предао. 
Послије бодовања које треба да уради Комисија за обнову и реконструкцију Скупштине општине Чапљина, списак са бодовном листом се ставља на огласну таблу гдје остаје 15 дана. То је вријеме предвиђено за подношење евентуалних приговора. Приговор се доставља општинској Комисији за одабир корисника средстава.

______

Вијест о пријављивању за повратак избјеглица и расељених лица на www.prebilovci.net објављена је 11. марта 2008. године. Уз ову вијест у PDF формату објављујемо и докуменат који садржи формулар за пријављивање надлежном Министарству за људска права и избјеглице БиХ. Посјетиоце који су прочитали ову вијест wеб-тим моли да обавјесте своје пријатеље, познанике и родбину а који су живјели, прије избијања грађанског рата у Босни и Херцеговини, а немају прилаз Интернету, да постоји могућностима добивања материјалне помоћи и повратка у мјесто које су напустили у рату 1992. године. Објављујемо и број телефона у Министарству за људска права и избјеглице, регионалног центра у Мостару, гдје заинтересовани могу добити детаљније информације о свим питањима везаним ѕа повратак. Телефон је 036 555-841. Позивни број за Босну и Херцеговину је 00387. Битно је, и то понављамо, испоштовати редосљед потеза које треба учинити свако заинтересовано лице за повратак. Прво је подноси пријава Министарству за људска права и избјеглице, Трг Босне и Херцеговине број 1, 71 000 Сарајево. Формулар за пријаву можете преузети и са наше странице. Довољно је да кликнете на дио реченице обојен плавом бојом (документ који саджи формулар). Избор општина вршиће се на основу поднешених пријава Министарству за људска права и иѕбјеглице БиХ. У међувремену, чекајући одлуку Министарства за људска права, неопходно је припремати потребну документацију и чекати расписивање огласа за подношење захтјева од стране општина.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template