Отворена кредитна линија за подстицање развоја пољопривреде


Некад је у Долу испод села био обрађен сваки педаљ земље. Кредити пољопривредницима из овог краја могли би допринјети да се њиве поново почну обрађивати

Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство Федерације БиХ донијело је одлуку да подстиче развој пољопривреде додјелом повољних кредита. С тим у вези са Инвестиционом банком Федерације БиХ потписан је Протокол о реализацији подршке пољопривредних газдинстава у којем су прецизирани услови кредитирања као и начин финансијске подршке. Протокол су потписали 20. маја о.г. министар Дамир Љубић и директор Инвестиционе банке Рамиз Џеферовић. Према том документу, за инвестиционе пројекте Федерално министарство издвојиће 8 милиона КМ док ће Инвестициона банка учествовати са двоструко више средстава.

Парламент Федерације БиХ усвојио је средњорочну стратегију развоја пољопривредног сектора док су Законом о пољопривреди дефинисане мјере и циљеви пољопривредне политике.

Поред осталих мјера дефинисане су и мјере подршке инвестиција пољопривредним газдинствима које су намјењене за;

  • изградњу система за наводњавање,
  • подизање вишегодишњих насада у воћарству и виноградарству,
  • уређење земљишта
  • изградња и опремање објеката за сточарску производњу,
  • набавку механизације и опреме у пољопривреди,
  • изградњу нових и реконструкцију постојећих рибњака,
  • изградњу стакленика и пластеника,
  • улагање у пољопривредно-прехрамбену производњу,
  • унапређење органске и интегралне производње,
  • друге намјене одређене законом.

У конкретној реализацији инвестиционе подршке за развој пољопривредних газдинстава са Инвестиционом банком Федерације БиХ потписан је Протокол којим је дефинисан концепт финансирања пројеката у области пољопривреде.

Протоколом је предвиђен начин финансирања пројеката и то: 
- 25% средстава осигураће Федерално министарство пољопривреде, 
- 25% средстава осигураће инвеститор док 
- 50% средстава обезбјеђује Инвестициона банка Федерације БиХ.

Протоколом су дефинисани и услови кредитирања: 
- рок кредита је до 10 година, 
- период мировања кредита зависно од висине је од 12 до 36 мјесеци, 
- каматна стопа од 0,4% годишње, 
- осигурање хипотеком у односу 1:1,50

Инвестициона банка Федерације БиХ зарачунава 1,0% једнократне накнаде за обраду кредитних захтјева.

Министарство је упутило писмо пословним банкама у Федерацији БиХ и предложило да свака банка дефинише властиту кредитну линију за подстицање развојa пољопривредних газдинстава у Федерацији БиХ. На Интернет-страници Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство у вијести у којој се говори о отварању кредитне линије за подстицање развоја пољопривреде, пише да су «поводом потписивања Протокола објављени услови за кредитирање и процедура кредитирања» aли и да ће «цијели докуменат бити ускоро објављен на veb-страници Министарства». Због могућег интересовања наших посјетилаца за ову информацију објављујемо Интернет адресе извора информације које смо користили у припреми ове за Пребиловце и уопште долину Неретве веома корисне вијести.

Извори: www.capljina.ba и http://www.fmpvs.gov.ba/

На официјалном сајту Министарства за пољопривреду, водопривреду и шумарство (www.fmpvs.gov.ba) вијест о отварању кредитне линије за подстицање развоја пољопривреде објављена је ускоро након потписивања Протокола 20. маја, Официјални сајт општине Чапљина информацију је објавио 16. јуна 2008. године. Ова вијест на нашем сајту налази се од почетка јула 2008. године.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template