Prebilovci. Selo Prebilovci kod Čapljine leži na lijevoj obali Bregave. U selu se nalazi srednjevjekovno groblje u današnjem pravoslavnom groblju. Na jednom od stećaka se nalazi lijepo izrađen grb na štitu sa mačem. Na štitu su četiri rozete sa unutra urezanim krstićima. Na jednom drugom stećku je izrađen srcoliki štit sa mačem. Taj grob je pripadao, vjerovatno, Stjepanu Pribiloviću.

Ime sela nastalo je u Srednjem vijeku, vjerovatno po nekom feudalcu Pribilu, ali nikako po imenu humskog kneza Ivana Pribila jer on nije imao posjede u ovom dijelu Huma (Dr. Jefto Dedijer, Hercegovina, u naselju, VI, 101)

Spominje se Stjepan Pribilović 1378 godine kao vojvoda Humske zemlje; od njega je ban Dalmacije tražio da pošalje vojnu pomoć Stonu (Gelcich, Mon. Rag., Libri Ref. IV, 172). Prije bi mogao biti ovaj Stjepan Pribilović po kome se selo dobilo ime jer se spominju operacije kod Stona. To znači da se tražila pomoć od nekog feudalca koji je stanovao u blizini Stona. Prema tome bi ime Prebilovci moglo nastati u XIV vijeku.

_______
* Marko Vego, Naselja srednjevjekovne bosanske države, Samobor 1937. godine, strana 9

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template