Alagina

Dušan Šarić -Alaga, vraćajući se iz mliva s konjem natovarenim brašnom odlučio je da na Bunaru u Bregavi rastovari brašno- da odmori i nahrani konja pa da pred veče krene kući. Na Bunaru koji je bio mjesto okupljanja seoske mladosti, bijaše dosta momaka koji su bacali kamena s ramena. 
- "Ima li delije da iznese ovaj tovar brašna pod Gojanov do- njegov je", rekao je Dušan. 
Javio se Jovo Ždrakanović, otac Vase Dragićevića-Ždrakanovića koji će u mladosti izrasti u pustolova i svjetskog putnika i ponijeti nadimak Odisej. Povezao je uzicom dva arara brašna. Jedan je stavio na leđa a drugi na grudi (zajedno bilo je stotinu kilograma brašna, kaže priča) i krenu putem uz brdo. Izmeću Bunara u Bregavi i Gojanovog dola visinska razlika je oko 80 metara. Put je svakako bio bliži hiljadu nego pet stotina metara. Kad je Alaga vidjeo da je vrag odnio šalu, da je Jovo prevalio više od polovine puta do Gojanovog dola, povika odozdo iz Bregave da ostavi jednan arar brašna tu na putu a da drugi neka nosi svojoj kući.

I bi tako. Uveče vlasniku brašna Jovo je vratio praznu vreću.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template