Jovanova i Ristina o suši

Velika suša u Hercegovini, sa karastrofalnim posljedicama, bila je tridesetig godina mululog vijeka. Tada je Hercegovina pripadala Zetskoj banovini. Ban Krulj koji je sjedio na Cetinju, bio je tada u posjeti ovim krajevima i u Klepcima se sastao sa seoskim glavarima gdje je obavješten o posljedicama do tada, i poslije tada, nezapamćene  suše. Iz tog vremena, ostala su i ova svjedočenja. Risto Medić na pitanje: ”Ima li šta zeleno u Prebilovcima?” odgovorio je ”Ima pas u Murata Šoše”. Srbi su nosili pas crvene a muslimani, kojih je u to vrijeme bilo u Prebilovcima, zelene boje. Iz tog vremena je i ova: Pitali starog Jovana Šarića "Šta radiš Jovane?" "Ama, nit' ja radim, niti kenja pase".

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template