Генерација ученика из школске 63/64 године

Ученици трећег разреда, с лијева на десно:

Учитељ Ћетко Копривица, Екмечић Бранка Миладин - Мика, Екмечић Мирка Борко - Боћо, Екмечић Јовице Јованка - Јола, Екмечић Ђуре Милорад - Мићо, Шарић Манојла Гојко - Цапор, Булут Петка Милан.

Генерација ученика која је садила борове испред школе, Дома културe и споменика жртвама фашистичког терора. Било је укупно 27 ђака. С лијева на десно стоје: Екмечић Јовице Јованка- Јола, Шарић Манојла Нада, Медан Лазара Богданка- Бобица, Крунић Милана Миленка, Екмечић Бранка Миладин- Мика, Драгићевић Анђелка Љубица, Драгићевић Војке Митар, Драгићевић Николе Милован- Мићо, учитељ Ћетко Копривица, Брстина Раде Танкосава, Драгићевић Спасоја Љубо, Екмечић Мирка Борко- Боћо, Шарић Манојла Гојко- Цапор, Екмечић Ђуре Милорад- Мићо, Трипковић Јована Јеленко, Булут Милана- Беге Бранко- Баћо, Булут Петка Милан, Трипковиц Јована Данило- Цане. С лијева на десно чуче: Екмечић Богдана Смиља, Драгићевић Драгутина Новица, Булут Јове Јасна, Булут Петка Јевросима, Шарић Манојла Нико, Драгићевић Анђелка Миладин, Драгићевић Драгутина Бранко- Прла (предшколско дијете), Крунић Милана Милован- Руње, Драгићевић Војке Миливоје- Луне, Булут Данила Мирјана, Драгићевић Војке Босиљка - Боса.

Фотографије генерације ученика из школске 63/64 школске године сачуване су у породици Борке Екмечића- Боће. 
joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template