Дjевоjке из 1939. године

Klik za vecu sliku

Пребиловци су били село младости, село дjеце, дjевоjака и момака. На фотографиjи коjу обjављуjемо тек jе свака трећа дjевоjка из села пред Други свjетски рат.

Са ове фотографиjе преживjеле су: Душанка Мандрапа, Љубица Шарић, Љуба и Крстиња Ћук те Неђа Екмечић. Наjстариjа дjевоjка имала jе 29 година, Драгиња Надаждин а наjмлађа jе била дjевоjчица са jеданаест година, Љубица Булут. У вриjеме када jе настала ова фотографиjа 1939. године, након домаћинског течаjа у Основноj школи "Краљ Милутин", само jе jедна особа са фотографиjе била удата - Мила Банђур.

1. Драгићевић (Илије) Сава (20), 2. Булут (Љубана) Милева (17), 3. Медић (Ристе) Ђурђа- Ђука (18), 4. Ћирић (Трипка) Даринка (19), 5. Ћук (Тодора) Милева (17), 6. Трипковић (Митра) Олга (14), 7. Екмечић (Стојана) Анђа (14), 8. Екмечић (Раде) Јованка (13), 9. Булут (Обрена) Милена (14), 10. Шарић (Милана) Спасенија (16), 11. Ћирић (Трипка) Сава (17), 12 Булут (Владе) Љубица (11), 13. Ћирић (Трипка ) Радојка (17) [Трипкове кћерке Сава и Радоjка су сестре близнанкиње], 14. Брњашић (Душана) Славојка (14), 15. Екмечић (Уроша) Милосавка (12), 16. Екмечић (Марка) Неђа, рођена 1930. године, преживjела страдање, удала се за Николу Мандрапу из Габеле. Данас живи са породицом у Новом Саду, 17. Ждракановић (Николе) Мила (21), 18. Мандрапа (Јове) Душанка, преживела. Родом са Дубравице, била у Пребиловцима код ђеда и бабе по маjци Даници коjа jе од Ждракановића. У току рата удала се за Данила (Марка) Надаждина у Пребиловце. 19. Ћук (Јове) Крстиња, преживела, послиjе течаjа удала за Шушића са Пустипуха (Љубиње). Након рата преселила се, са породицом, у Гајдобру, 20. Ждракановић (Митра) Драгиња (18) 21. Ждракановић (Максима) Стоја (17) [Убијена 8. августа 1941. године у Шарића башти у Пребиловцима], 22. Булут (Максима) Анђа (16) 23. Шарић (Митра) Љубица, преживела страдање 1941. године. Рођена 1923 године. Посљедњи рат затекао jе на лиjечену у мостарскоj болници. Одатле бива отпуштена и одлази у Пребиловце. У запаљеном селу не налази никог, враћа се у Чапљину гдjе jе хапсе и затвараjу. Послиjе извjесног времена протjерана jе у Источну Херцеговину. Лист "Херцеговац" обjавио jе њену животну причу и сусрет са запаљеним и порушеним родним селом. Умрла jе 1993. године у избеглиштву, 24. Драгићевић (Николе) Мила (20), 25. Ждракановић (Спасоја) Ковиљка (20), 26. Ћук (Тодора) Љубица, преживела. Приjе почетка Другог свjетског рата удала се за Милана Шушића са Пустипуха, (Љубиње), 27. Екмечић (Васе) Мила, рођена 1921. године. Бачена трудна заједно са мужем Зеленковић (Ђорђа) Илијом 4. августа 1941. године у јаму на Бивољем Брду, 28. Екмечић (Саве) Анђа (21), 29. Банђур (Ђуре) Мила (27) [jедина била удата] 30. Булут (Митра) Фимија (20), 31. Булут (Ђуре) Радојка (13), 32. Драгићевић (Николе ) Грозда (22), 33. Шарић (Милана) Јелисавка (20), убијена у Брегави на бунару 7 августа 1941. године, 34. Мирковић (Лазара) Јока (15), 35. Булут (Ђуре) Даница (16), 36. Надаждин (Лазара) Драгиња (29)

Klik za vecu sliku

Напомене уз обjављивање заjедничке фотографиjе дjевоjака из Пребиловаца
* Испред дjевоjачког презимена, имена оца и имена дjевоjака налази се броj ради лакшег препознавања ликова на фотографиjи. Код оних дjевоjаке иза чиjег имена се налази броj у загради, он означава годину старости приликом погибиjе. Осим у три случаjа, што jе посебно наглашено у горњем тексту, све дjевоjке су погинуле на исти начин у истом дану - 6. августа 1941. године- бацањем живих тиjела у jаму Голубинку код Шурманаца. За друге особе на слици коjе су преживjеле Други свjетски стоjи обjашњење уз њихово име и презиме такође у горњем тексту.

Након првог обjављивања фотографиjе jавио нам се jедан броj читалаца с више приjедлога и сугестиjама. Наjвише приjедлога било jе да обjавимо имена дjевоjака коjе се налазе на фотографиjи. С тим у вези а ради боље прегледности обезбjедили смо копиjу фотографиjе са броjевима. Било jе и примjедби да смо приликом пресликавања фотографиjе изоставили лик Екмечић (Раде) Данице коjа се налази, гледано с лиjева, прва у другом реду дjевоjака коjе сjеде. Фотографиjу коjу обjављуjемо преузели смо из књиге Новице Воjиновића "Српске jаме у Пребиловцима", страна 473 и пренjели дмо jр онако како jе и у књизи обjављена. У међувремену добили смо и копиjу оригиналне фотографиjе коjа потврђуjе да су примjедбе коjе смо добили оправдане. Обjављуjемо и ту копиjу с надом да ћемо добити квалитетниjи снимак оригиналне фотографиjе на коjоj се jасно виде све дjевоjке на фотографиjи коjа jе снимљена, да подсjетимо, 1939. године. Како у Пребиловцима за вриjеме Другог свjетског рата усташе нису све куће запалиле, сачувано jе више примjерака ове фотографиjе. Снимак jе направио извjесни фотограф Jурjевић.

_____________

Ликове на фотографиjи препознали: Љубица Љуба Шарић, Неђа и Младен Екмечић, Jока Екмечић-Jахура, Душанка, Данило и Душан Надаждин, Мирко, Лазар- Чоло, Данило- Барон Булут, Спасоjе Драгићевић- Паша, Ристо и Маноjло Сухић, Тодор и Данило Брњашић.

joomla template gratuitjoomla free templates
2024  Prebilovci  globbers joomla template